GIẤY CHỨNG NHẬN

KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM SẢN PHẨM : BÚN TƯƠI KHƯƠNG HUY NGÀY 12/08/2016

THÔNG BÁO CỦA CHI CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỀ: BÚN KHƯƠNG HUY

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐẠT TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH

TRANG TRẠI XANH KHƯƠNG HUY....

NĂM 2014, CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI XANH KHƯƠNG HUY ĐÃ CHÍNH THỨC ĐĂNG KÝ NHÃN 

HIỆU: BÚN KHƯƠNG HUY...